Taido är en ung budoart, skapad 1965 av Seiken Shukumine. Han utvecklade kampformen ur karatestilen Gensei-ryu. Taidon är en "budo" där rörligheten betonas och den har ett speciellt fotarbete kallat "Unsoku". I taido betonas inte blockeringar såsom i karate, utan man strävar istället efter att undvika motståndarens attack. Det optimala är att man samtidigt utför en motattack. I Idrottsskolan värmer vi upp med lekar och ledarna visar grunderna. Därefter börjar vi träna.