Golf är en sport som består i att spela en liten boll med en uppsättning klubbor från en tee (utslagsplats), till och i ett hål genom på minsta möjliga antal slag. Hålet är beläget på en särskilt preparerad yta benämnd green. Golf utövas både individuellt och som lagsport. I Idrottsskolan värmer vi upp tillsammans och ledarna visar grunderna. Sedan delas alla in i två grupper. Varje grupp gör sin uppgift och efter halva tiden byter grupperna uppgifter med varandra.


Kolla in deras sida