Idrottsskolan i Stenungsund grundades 1985 och har sedan starten haft som grundläggande mål och syfte att ge alla barn inom Stenungsunds kommun en möjlighet att prova många olika idrotter. Vi tycker att varje barn har rätt att få utforska glädjen med idrott utifrån sina egna förutsättningar. Därför bygger vi vår verksamhet på att alla skall kunna delta på lika villkor. Vi tycker det är viktigt att varje barn tror på sin egen förmåga redan från start i en aktivitet, först då finns det förutsättningar att våga prova och utvecklas.

Så, vem kan då delta i Idrottsskolan? Vi vänder oss till alla barn som är nio och tio år och bor eller går i skola inom Stenungsunds kommun. Då vi vet att vi får bästa kvalité på lektionen om barnen är själva i salen med ledaren är detta något vi i största möjliga mån strävar efter. Men vi vet även att denna process tar olika lång tid för olika barn, så vid behov är föräldrar välkomna att delta i barnens aktivitet i mån av utrymme och plats i gruppen.

Varje termin i Idrottsskolan har vi  ett antal inomhusaktiviteter och en utomhus aktivitet och dessa utövas i 4-veckorsintervaller. Det viktigaste för oss är att alla barn hittar glädje i alla aktiviteter, även om den är utanför barnets trygghetszon. Grundtanken som genomsyrar alla aktiviteter är att vi blandar in lek i allt vi gör, både i teknikövningar och i spel. Vi räknar inte poäng och vi utövar ingen form av elitism.

Idrottsskolan hålls en gång i veckan. Vanligtvis på fredagar 17.30–18.30 eller 18.30–19.30. I vissa idrotter är det andra tider som gäller, och då får ni information om detta i god tid innan start.